Endpoint Encryption FlexResponse always encrypts *.exe files