Symantec Endpoint Encryption Device Control Whitelist : Free Text Identification option